Bugetarea participativă este un proces care permite implementarea în realitate a inițiativelor comunității cahulene printr-un concurs de idei.

În urma celei de-a III-a ediții a procesului de Bugetare participativă au fost depuse de cetățeni 36 de proiecte, fiecare proiect cu bugete cuprinse între 30 000-100 000 lei. După evaluarea acestora au fost acceptate spre finanțare primele 16 proiecte, conform punctajului acumulat, altele 14 acumulând un punctaj mai mic, nu s-au încadrat în limita de buget alocat sau au fost respinse ca fiind neeligibile.

Mulțumim cetățenilor pentru implicarea și interesul acordat procesului de Bugetare Participativă, în scopul dezvoltării comunitare și a unei colaborări eficiente dintre administrație și locuitorii municipiului Cahul.

Felicitări grupurilor de inițiativă a căror proiecte au fost selectate spre finanțare.

În cazul în care, anumite proiecte acceptate spre finanțare nu vor putea fi implementate sau decad din lipsă, vor fi finanțate următoarele în ordinea descrescătoare a punctajului.
Lista proiectelor acceptate spre finanțare eligibile le găsiți mai jos.

Lista preventivă a proiectelor acceptate spre finanțare → CLICK AICI