Primăria municipiului Cahul, anunţă pentru data de

04.11.2020, ora 10.00, în sala de şedinţe, etajul 4, desfăşurarea

licitaţiei cu strigare la darea în locaţiune, a următoarelor bunuri

imobile: