Pe 10.11.2017, ora 10.00, Primăria Municipiului Cahul vă invită la prezentarea proiectului antreprenorial „Diaspora Întreprinzătoare”. Proiectul are drept scop stimularea spiritului antreprenorial românesc adresându-se românilor din afara țării și coordonat de Asociația Excelsior pentru Excelență în Educație, în parteneriat cu Centrul de Dezvoltare Smart și Universitatea “Constantin Brâncuși” din Târgu Jiu fiind un proiect co-finanțat din Fondul Social European.
Proiectul are trei obiective majore:
- Dezvoltarea spritului și cunoștințelor antreprenoriale pentru cel puțin 200 de români din diaspora care se întorc în țară și intenționează să își deschidă o afacere;
- Susținerea cu finanțări nerambursabile de pănă la 40 000 euro a cel puțin 40 de persoane ce inițiază o afacere într-una din zonele mai puțin dezvoltate;
- Susținerea economiei naționale și sprijinul creării a minimum 80 de locuri de muncă noi.
Cetățenii din Republica Moldova care doresc să beneficieze de sprijin financiar pentru dezvoltarea afacerii lor trebuie să îndeplinească 2 condiții principale:
- Să dețină cetățenia română;
- Să facă dovada rezidenței în afara României pentru ultimele 12 luni înainte de înscrierea la program.
Evenimentul va avea loc în Sala de Ședințe a Primăriei municipiului Cahul, etajul 4.
Pentru mai multe detalii accesați: http://diasporaintreprinzatoare.ro/