Joi, 26.11.2015, Primarul orașului Cahul Dl.Nicolae Dandiș, a avut o ședință de lucru cu conducătorii întreprinderilor municipale: dl Chițaniuc Gavril, șeful grupului de salubrizare și amenajare a teritoriului,Cahul, dl Ghețivu Gheorghe, administratorul interimar al Î.M “Apă- Canal” Cahul, dl Nucă Miric, administratorul Î.M Construcții și reparație a drumurilor, în privința analizei stadiului de finalizare a pregătirilor tehnice a întreprinderilor pentru începutul sezonului ninsorilor. În cadrul ședinței, a fost concretizat încă odată totalul unităților tehnice care vor fi implicate în lucrări, starea lor tehnică, responsabilitatea fiecărei instituții și sectorul care îi revine să fie curățat, posibile probleme ce pot apărea și soluțiile pentru ca acestea să fie evitate sau diminuate. Primarul orașului, a solicitat operatorilor de salubrizare și întreținere a drumurilor, să intervină cu material antiderapant în pante, rampe şi în zona podurilor (au fost achiziționate utilaje pentru curățarea zăpezii de pe trotuare), iar reprezentanţilor Î.M “Apă - Canal” Cahul, să aibă pregătite utilajele pentru a acţiona în cazul în care, în urma precipitaţiilor se vor înregistra acumulări de apă. “Este esențial să fim pregătiți pentru iarnă atît cu utilajele necesare cît și cu oamenii. Trebuie să gestionăm și monitorizăm eficient acțiunile de dezăpezire a drumurilor și combaterea formării poleiului cît și accesul cetățenilor pe toate drumurile și trotuarele orașului” a specificat Dl Primar.