Calcularea şi virarea contribuţiilor de asigurări sociale de stat obligatorii (în continuare - contribuţii), se efectuează în conformitate cu prevederile Legii nr.489-XIV din 08 iulie 1999 privind sistemul public de asigurări sociale nr.489-XIV din 08 iulie 1999 (Monitorul Oficial nr.1-4 din 06.01.2000), Legii bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2017 nr. 286 din 16.12.2016 (Monitorul oficial nr. 472-477 din 27.12.2016).

Particularităţile calculării şi transferării contribuţiilor de asigurări sociale de stat obligatorii în anul 2017 sunt elaborate în conformitate cu prevederile Legilor menţionate şi sînt executorii pentru Casa Naţională de Asigurări Sociale, structurile teritoriale ale acesteia şi plătitorii de contribuţii la bugetul asigurărilor sociale de stat.

Pentru vizualizarea tuturor particularităților cu privire la calcularea si virarea contribuțiilor de asigurări sociale accesați link-ul