Particularităţile calculării şi achitării

contribuţiilor de asigurări sociale de stat obligatorii pentru anul 2021.