S.A. „Apă-Canal” Cahul aduce la cunoştinţa  populaţiei şi  conducătorilor de întreprinderi din oraşul Cahul, că începând cu orele 00.00pe data 14 octombrie 2017 şi până la ora 06.00 pe data de 16 octombrie 2017 se vor efectua  lucrări de reparaţie şi  profilactică în sistemul de apeduct.

Întrebuinţarea apei în timpul indicat este interzisă.

Conducătorilor de întreprinderi  se recomandă pe data de 14.10.2017 de la 8.00 până la ora 16.00 să organizeze lucrări de profilactică şi pregătirea lor pentru lucru în timpul de iarnă la reţelele ce le aparţin.

  Administraţia S. A. „Apă-Canal” Cahul


А.О. «Апэ-Канал» Кахул доводит до сведения руководителей предприятий, организаций и населения, что с 00.00 часов 14 октября 2017 г. по 06.00 часов 16 октября 2017 г. будет производиться промывка водопроводных сетей.

Пользоваться водой в указанное время запрещается.

Руководителям предприятий и жильцам предлагается  14.10.2017 г. с 8.00 до 16.00 часов провести профилактику ведомственных сетей водопровода и подготовку их к работе в зимнее время.

Sursă: http://www.apacanalcahul.md