Municipiul Cahul, în calitate de Pol de Creștere important, având ca obiectiv prioritar creșterea calității vieții cahulenilor prin digitalizarea serviciilor, desfășoară un șir de acțiuni în acest sens.
Una din cele mai importante acțiuni a fost organizarea Sesiunii de lucru cu toți actorii implicați și interesați la nivel național, unde s-au discutat un șir de idei și soluții propuse de Administrația Publică Locală în baza unei serii de consultări cu diverse grupuri-țintă din Cahul.
Astfel că, în data de 30.11.2021, în incinta Universității Bogdan Petriceicu Hașdeu, la invitația Primăriei mun. Cahul, s-au reunit la acceași masă:
- Viceprim-Ministrul pentru Digitalizare, dl. Iurie ȚURCAN;
- Secretarul de Stat al Ministerului Sănătății, dna. Zinaida BEZVERHNII;
- Coordonatoare programe - Creștere incluzivă PNUD, dna. Zinaida ADAM;
- Manager Program, Ambasada Suediei în R.Moldova, dna. Catarina NILSSON;
- Director proiecte strategice, ATIC | EU4 Moldova: StartUpCity Cahul, dna. Ana CHIRIȚA;
- Manager de proiect EU4MOLDOVA, Regiuni Cheie, dl. Alexandru PELIVAN;
- Directorul Agenției de Guvernare Electronică, dna. Olga TUMURUC;
- Directorul Poștei Moldovei, dl. Roman COJUHARI;
- Directorul-adjunct al Agenției de Sevicii Publice, dl. Sergiu MANIC;
- Consultantul pentru Digitalizare a Primăriei mun.Cahul, (2010-2015) – ambasador al R.Moldova în Estonia, dl.Victor GUZUN.
De asemenea Vice-Rectorul Universității Tehnice din Moldova, dl. Dinu ȚURCANU, Rectorul Universității „B.P.H.” Cahul, dl. Sergiu CORNEA, dna. Primar al mun. Strășeni Valentina CASIAN, membri ai echipelor anterior menționate – Corina ANDRONIC, Nicolae MOCANU, Oxana CAȘU, Evghenia SNIȚCO, AGE, Poșta Moldovei Cahul, Director Centrul Multifuncțional Cahul - dl Aurel BZOVII; Dr. - interimar al Spitalului Raional Cahul, dna. Elena TATU, Dr.-interimar Apă-Canal Cahul, dl. Deonis GUGLEA, dr. Camera de Comerț, dna. Olga PEREVERZEV, Consilierii municipali dna. Svetlana CIOBANU și dl. Dumitru MORUZ, agenți economici locali, reprezentanți ai instituțiilor culturale, IP Cahul și societatea civilă ne-au onorat cu prezența la eveniment.
Sesiunea a fost moderată de Viceprimarul responsabil pentru digitalizare, dna. Stella BĂDIN. În cadrul ședinței, experții au analizat inițiativele și acțiunile ce pot fi integrate în activitatea instituțiilor municipale pentru o digitalizare fundamentală a serviciilor prestate.
La sesiunea de discuții s-a menționat :
- Dl. Iurie ȚURCANU, Viceprim-ministrul pentru Digitalizare:” Sunt sigur că această sesiune va da un impuls mai mare procesului de digitalizarea în regiunea Cahul, vor urma și alte regiuni și localități să preia acest exemplu. Sunt lucruri care s-au adunat la Cahul și necesită menționate în acest municipiu de oamenii din localitate.” ;
- Dna. Catarina NILSSON, Manager de programe la Ambasada Suediei din Moldova: “Pe măsură ce Moldova avansează pe calea transformării digitale, este absolut esențial ca acest proces să fie unul incluziv. Aici vorbim despre incluziunea geografică regională și socială: autorități și instituții publice locale, oameni – creatori și utilizatori ai produselor și serviciilor digitale. În cadrul proiectului EU4Moldova: StartUpCity Cahul, lucrăm adaptiv și catalitic pentru a facilita acest parcurs și pentru a face digitalizarea utilă și relevantă pentru autoritățile publice din Cahul, pentru antreprenori și, nu în ultimul rând, pentru cetățeni și oaspeți.”
- Dl. Nicolae DANDIȘ, Primarul municipiului Cahul: ”Această sesiune este un început pentru noi, dorim să facem municipiul Cahul capitala digitală nu doar a Regiunii de Sud dar și a întregii țări. Astăzi s-a demonstrat o colaborare și sinergie la nivel înalt împreună cu partenerii de dezvoltare, autoritățile naționale și locale. Dezvoltarea digitalizării este importantă pentru a oferi servicii de calitate, rapid accesibile pentru cetățenii municipiului. Primăria va face tot posibilul să integreze digitalizarea proceselor, cât și introducerea sistemelor de securitate a datelor care este esențială pentru eliminarea riscurilor și încrederea cetățenilor în autoritățile locale. Insist pe organizarea unei ședințe de Guvern in teritoriu pentru a discuta și soluționa mai multe subiecte care ard, cum ar fi - Statutul unor bunuri imobile, Constructia Spitalului Regional, valorificarea zonei Lacul Sărat ș.a.”;
- Dna. Ana CHIRIȚA, Directoare proiecte strategice ATIC: „Industria IT crește constant la nivel național. Acest lucru înseamnă că putem dezvolta soluții și aplicații care să eficientizeze activitatea instituțiilor publice și să asigure o comunicare mai transparentă și mai deschisă cu cetățenii. Prin intermediul proiectului, ne dorim să aducem plusvaloare potențialului pe care îl deține orașul Cahul, așa cum ne-am asumat angajamentul să contribuim la dezvoltarea economică regională prin inovații. Pentru atingerea acestui obiectiv, vom facilita cooperarea dintre companiile TIC și alte domenii sociale, vom crea condiții necesare pentru dezvoltarea inovațiilor și vom contribui la creșterea competențelor digitale la nivel local, prin proiecte concrete. Pe termen lung, odată cu deschiderea EU4Innovation Centre, ne dorim să producem un impact economic în regiune în următorii ani, și anume creșterea nivelului de salarizare (salariul mediu din regiune) cu minimum 15%, precum și ascensiunea sectorului IT local, care să reprezinte minimum 5% din cel național în următorii 3 ani.”;
- Dl. Roman COJUHARI, Directorul Poștei Moldovei:”După vizita la sediul Poștei Cahul a fost identificat locul unde va fi amplasat primul post terminal cu ajutorul căruia cozile de așteptare vor fi considerabil micșorate, deoarece coletele vor putea fi ridicate 24h/24h. Instalarea acestuia o preconizăm pentru începutul anului 2022. Suntem deschiși să discutăm și să intervenim la necesitate pentru a oferi cetățenilor și consumatorilor un serviciu comod la înaltă calitate.”;
- Dna. Stella BĂDIN, Viceprimarul municipiului Cahul:”Cahul este capitala regiunii de Sud și lucrăm la a deveni Capitala Digitală a țării. Are potențial și susținere foarte mare, suntem implicați și dedicați în dezvoltarea lui, societatea civilă este foarte activă, deschisă și dornică să contribuie la dezvoltarea municipiului Cahul. Aduc sincere mulțumiri pentru acceptarea invitație și implicării dvs.în dezvoltarea mun Cahul. Este un bun început, este o asumare la nivel de țară și acesta este un lucru promițător. Aici, la această masă rotundă, avem cele mai importante persoane implicate în dezvoltarea serviciilor pe care le prestează statul. Noi suntem în măsură să reducem cozile de așteptare și hârtiile, programările lipsite de transparență, timpii de așteptare și să implementăm soluții care vor aduce îmbunătățiri considerabile în viețile oamenilor.”
Acțiunea de pe 30 noiembrie reprezintă o confirmare a colaborării strânse între Primăria mun.Cahul și cei mai importanți reprezentanți ce au scop comun - transformarea digitală a municipiului Cahul.
Le multumim tuturor participanților pentru prezență și pentru deschiderea de a reveni în scurt timp la o nouă Sesiune de lucru pentru a examina rezultatele și/sau măsurile intreprinse.