În atenţia persoanelor fizice care desfășoară activități independente în domeniul comerţului!

Casa Teritorială de Asigurări Sociale Cahul informează, că prin Legea nr. 113 din 22.06.2017 (Monitorul Oficial nr.253-264 din 21.07.2017) s-au operat modificări şi completări la anexele nr.3 şi 5 la Legea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2017 nr. 286 din 16.12.2016.

Astfel, în punctul 1.6 anexa nr. 3 la Legea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2017 nr. 286 din 16.12.2016 s-a introdus o nouă categorie de plătitori de contribuţii şi anume „persoanele fizice care desfășoară activități independente în domeniul comerţului cu amănuntul, cu exepţia comerţului cu mărfuri supuse accizelor”.

Persoanele fizice ce desfăşoară activităţi independente în domeniul comerţului cu amănuntul, cu exepţia comerţului cu mărfuri supuse accizelor şi sunt înregistrate în modul stabilit la Serviciul Fiscal de Stat, potrivit art. 26 al Legii nr. 489-XIV din 08.07.1999 privind sistemul public de asigurări sociale sunt obligate în termen de 10 zile de la data înregistrării să se înregistreze în calitate de plătitori de contribuţii la bugetul asigurărilor sociale de stat la subdiviziunea teritorială Cahul.

Totodată,  persoanele fizice prenotate în conformitate cu anexa nr. 3 la Legea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2017 nr. 286 din 16.12.2016 cu modificările şi completările ulterioare, urmează să vireze contribuţia anuală pentru asigurarea individuală în sumă de 7 512 lei. Persoanele menţionate, care sunt pensionari, persoanele cu dezabilitate, pecum şi persoanele achită contribuţiile de asigurări sociale de stat obligatorii din salariu şi alte recompense şi, respectiv, se încadrează în categoriile de plătitori prevăzute la pct.1.1-1.5 din anexa menţionată, se scutesc de plata contribuţiei stabilite în sumă fixă.

Termenul de virare a contribuţiilor este lunar, cîte 1/12 din suma anuală, pînă la data de 25 a lunii următoare lunii de gestiune. Suma lunară a contribuţiei constituie 626 lei. Astfel pentru perioadele august – decembrie curent persoanele menţionate urmează să achite câte 626 lei lunar, iar pentru luna iulie curent 222,00 lei, în cazul în care pentru aceste perioade nu au achitate contribuţii pe bază de contract individual încheiat cu Casa Naţională de Asigurări Sociale.

Plătitorii specificaţi, pentru perioadele iulie – decembrie curent, urmează să prezinte declaraţia forma BASS-AN şi declaraţia forma REV5 – o dată pe an, pînă la data de 15 ianuarie 2018.