La data de 16.10.2015 a avut loc ședința de lucru a Comitetului Director Local a Proiectului “Modernizarea serviciilor publice locale în sectorul aprovizionării cu apă și canalizare pentru raionul Cahul”, care are drept scop asigurarea cu apă și canalizare în r.Cahul. Comitetul Director are funcția de a asigura suportul autorităților locale din raion, împreună cu asistența Agenției de Dezvoltare Regională Sud și a Agenției de Cooperare Internațională a Germaniei (GIZ) la regionalizarea serviciului public de alimentare cu apă și canalizare în raionul Cahul (localitățile implicate sunt pînă la moment: or.Cahul, Roșu, Crihana Veche, Manta și Lebedenco) cît și la reorganizarea Întreprinderii Municipale ”Apă-Canal” Cahul, conform Deciziei Consiliului Orășenesc Cahul din 30.09.2015. La ședință au participat primarii localităților implicate în proiect, experți, consilieri, reprezentanții Ministerului Dezvoltării Regionale și Construcțiilor, ADR, etc.
În cadrul ședinței de lucru a Comitetului a fost apobată noua componență nominală a membrilor și în calitate de președinte al Comitetului Director Local a fost ales cu unanimitate de voturi, primarul orașului Cahul Dl Nicolae Dandiș. A fost de asemenea aprobată participarea comunei Lebedenco în cadrul proiectului, a fost prezentat raportul de activitate pentru trimestrul III al anului 2015 și au avut loc consultări cu privire la identificarea managerului de proiect, urmărind ca fiecare localitate să-și desemneze un manager local de proiect.
Primarul orașului Cahul a apreciat susținerea din partea GIZ și a accentuat importanța acestui proiect pentru dezvoltarea urbei și raionului, dar și a îndemnat participanții la asumarea responsabilităților de către toate instituțiile implicate în proiect pentru a asigura rezultatele scontate și a beneficia în continuare de asistența financiară a donatorilor.
Proiectul de asistență este implementat de GIZ şi este sprijinit financiar de Ministerul German pentru Cooperare Economică şi Dezvoltare (BMZ), Agenţia Suedeză pentru Dezvoltare şi Cooperare Internaţională (Sida), Ministerul Afacerilor Externe al României şi Uniunea Europeană.