La 12 noiembrie 2015, a avut loc ședința de lucru a Comitetului Director Local a Proiectului “Modernizarea serviciilor publice locale în sectorul aprovizionării cu apă și canalizare pentru raionul Cahul”. La şedinţa, prezidată de către președintele Comitetului Director Local Dl. Nicolae Dandiş, Primarul oraşului Cahul, au participat: Dna. Simone Giger, Directorul Biroului de Cooperare a Elveţiei, Dl. Hahn Dietrich, Consultant superior al Agenţiei de Cooperare a Germaniei, Dl. Sergiu Ciocan, reprezentant al Ministerului Dezvoltării Regionale şi Construcţiilor, Dna. Maria Culeşov, Director al Agenţiei de Dezvoltare Regională Sud, reprezentanţi ai Agenţiei Elveţiene pentru Cooperare şi Dezvoltare, Dl. Vlad Căşuneanu, Vicepreşedintele raionului Cahul, primarii satelor Manta, Lebedenco, Roşu şi reprezentanţi ai mass-mediei locale.
În cadrul şedinţei de lucru a Comitetului a fost semnat Acordul Adiţional la Memorandumul de Înţelegere, semnat la data de 16.12.2014, privind includerea comunei Lebedenco în proiectul “Modernizarea serviciilor publice locale în sectorul aprovizionării cu apă și canalizare pentru raionul Cahul”. Acordul de finanţare prevede alocarea mijloacelor financiare pentru construcţia magistralei de apeduct de la stația de pompare a or. Cahul pînă în comuna Lebedenco, precum şi a reţelelor interioare de apeduct pentru localităţile Hutulu, Lebedenco şi Ursoaia, extindere ce presupune investiții din partea donatorilor de circa 2,4 mil. euro.
De asemenea, în cadrul şedinţei a fost semnat Acordul de cooperare de dezvoltare a unui serviciu şi sistem durabil de alimentare cu apă şi de canalizare în raionul Cahul, de către Primarul oraşului Cahul Dl Nicolae Dandiş, Primarul satului Manta Dna. Hîncu Violeta, Primarul satului Roşu Dl. Savilencu Nicolae şi Primarul comunei Lebedenco Dl. Bondari Alexandru.
“ Acest proiect ce se derulează în raionul Cahul este un exemplu de cooperare intercomunitară de succes, un exemplu care produce efecte reale în comunitate în domeniul aprovizionării cu apă şi canalizare şi care are ca scop final îmbunătăţirea calităţii vieţii oamenilor. Primăria orașului Cahul și Consiliul Orășenesc Cahul mulţumește donatorilor: Agenţiei de Cooperare a Germaniei, Agenţiei Elveţiene pentru Cooperare şi Dezvoltare, ADR Sud, fără de care implementarea acestui proiect nu ar fi fost posibilă şi fără de care oraşul Cahul şi zona sud în ansamblu nu ar cunoaşte o dezvoltare economică şi socială accentuată. Acum principala sarcină ce trebuie îndeplinită este iniţierea procesului complex de creare a operatorului regional în domeniul AAC” a menţionat Primarul oraşului Cahul Dl. Nicolae Dandiş.
Reamintim faptul că, proiectul de asistență este implementat de GIZ şi este sprijinit financiar de Ministerul German pentru Cooperare Economică şi Dezvoltare (BMZ), Agenţia Suedeză pentru Dezvoltare şi Cooperare Internaţională (Sida), Ministerul Afacerilor Externe al României şi Uniunea Europeană.