Astăzi, 10 februarie lucrătorii grupului de salubrizare şi amenajare a teritoriului oraşului Cahul au efectuat lucrări de salubrizare a unui segment de pe strada Strada Veche. Curăţirea bordurilor şi a vegetaţiei uscate - arbori şi arbuşti cît şi a deşeurilor acumulate a apărut ca necesitate datorită faptului că acestea reprezentau reale împedimente la desfăşurarea transportului public.

De asemenea recent angajaţii grupului de salubrizare şi amenajare a teritoriului recent au fost dotaţi cu echipament nou: îmbrăcăminte şi încălţăminte cu înscripţiile serviciului din care fac parte.