Primăria oraşului Cahul anunţă desfăşurarea licitaţiei publice pentru darea în locaţiune a încăperii cu destinaţie nelocativă (parter), suprafaţa 261,1 m.p., din incinta Palatului de Cultură a oraşului Cahul, amplasat pe bd. Victoriei 18, preţul iniţial 178850,90 lei/ an ( în creştere). Licitaţia se va desfăşura la data de 02 februarie 2016, ora 10.00, pe adresa: or. Cahul, Piaţa Independenţei 6, etajul IV, sala de şedinţe.
     Doritorii de a participa vor depune pînă la data de 01.02.2016, ora 17.00 la Primăria oraşului Cahul cererea, confirmarea achitării taxei de participare în mărime de 1100,00 lei pentru persoanele fizice şi de 1500,00 lei pentru persoanele juridice şi a acontului de 10% din preţul iniţial.
    Pentru informaţii suplimentare apelaţi: 029921949; 029923434; bir.311, 315