Primăria municipiului Cahul, anunţă pentru data de 05.12.2017, ora 10.00, în sala de şedinţe, etajul 4, desfăşurarea licitaţiei cu strigare la darea în locaţiune şi vînzarea-cumpărarea a următoarelor bunuri imobile ;

Locaţiune:

-  teren, suprafaţa 0,0028ha, pr. Republicii,f/n (lîngă blocul locativ nr.18), pentru amplasarea geretei comerciale provizorie, pe un termen de 3 ani, preţul de expunere -500,00lei. 

- teren, suprafaţa 0,0084ha, pr. Republicii,20/5 (lîngă farmacie), pentru amplasarea terasei sezoniere, pe un termen de 3 ani, preţul de expunere - 2500,00lei.

- teren, suprafaţa 0,0009ha, pr.Republicii (lîngă sediul Primăriei mun.Cahul), pentru amplasarea chioşcului comercial, pe un termen de 3 ani, preţul de expunere – 1000,00 lei.

- teren, suprafaţa 0,0009ha, bd.Victoriei (lîngă blocul locativ nr.16), pentru amplasarea chioşcului comercial, pe un termin de 3 ani, preţul de expunere – 500,00 lei.

- teren, suprafaţa 0,0009ha, bd.Victoriei intersecția str.M.Eminescu (lîngă liceul teoretic ,,I.Creangă), pentru amplasarea chioşcului comercial, pe un termen de 3 ani, preţul de expunere – 1000,00 lei.

- teren, suprafaţa 0,0009 ha, str.C.Negruzzi (lîngă blocul locativ nr.121), pentru amplasarea chioşcului comercial, pe un termen de 3 ani, preţul de expunere – 500,00 lei.

-  teren, suprafaţa 0,0280 ha, nr.cadastral 1701114.367, str. M.Eminescu, (lîngă blocul locativ nr.41-v), pentru amenajarea parcării auto şi trotuarului, pe un termen de 5 ani, preţul de expunere -5000,00lei.   

-  teren, suprafaţa 0,0027 ha, str.V.Stroescu intersecţie str.I.L.Caragiale,f/n, pentru amplasarea geretei provizorii (frizerie), pe un termen de 3 ani, preţul de expunere – 2500,00 lei.

-  teren, suprafaţa 0,0030 ha, str.M.Viteazul,f/n (lîngă blocul locativ nr.15), pentru amplasarea geretei comerciale provizorie, pe un termen de 3 ani, preţul de expunere -12000,00lei.

  Vînzarea-cumpărarea:

- teren pentru  constructii, suprafaţa 0,0083ha, nr.cadastral 1701114.595 mun. Cahul, str.Ștefan cel Mare,23/a, pentru extinderea terenului adiacent, preţul de expunere – 90000.00 lei.

Taxa de participare -1100,00 lei pentru persoane fizice, 1500,00 lei- pentru persoane juridice. Acontul  10% din preţul terenului.Cererile de participare la licitaţie se vor depune pînă pe data de   04.12.2017. Informaţii suplimentare: Primăria mun. Cahul, biroul 324,  tel. 029924754.