ANUNȚ

    Agenţia Proprietăţi Publice informează, că în perioada 19-23 septembrie 2016, se expun la licitaţie cu strigare, pe piaţa reglementată (Bursa de Valori), în lot unic, valorile mobiliare proprietate publică de stat din S.A Aqua-Prut (76,504%) r-l Cahul, s. Roşu.

    În perioada 8 iulie-23 septembrie 2016, doritorii pot lua cunoştinţă de materialele din dosarele bunurilor expuse la vînzare în incinta Agenţiei Proprietăţi Publice,  mun. Chişinău, Piaţa Marii Adunări Naţionale, 1 camera de date(bir.345). Începutul licitaţiilor – ora 10.00.

Relaţii la telefoanele:  022 23 80 89, 022 23 45 89