Recent, la data de 30 martie,  a avut loc Conferinţa de schimb de experienţă în cadrul proiectului „Împreună cu cetăţenii pentru o mai bună guvernare a oraşului Cahul”, la care s-au discutat subiecte ce ţin de dezvoltarea politicilor publice locale anticorupţie.

La eveniment au participat cetăţenii activi ai oraşului Cahul, primari şi consilieri din alte localităţi ale raionului Cahul, organizaţii neguvernamentale, reprezentanţi ai Consiliilor raionale Cahul şi Cantemir.

„Realizările autorităţilor administraţiei publice Cahul în cadrul acestui proiect sunt remarcabile. Consiliul oraşului a examinat şi adoptat Planul de acţiuni privind asigurarea integrităţii reprezentanţilor AAPL, care este o noutate pentru APL, Planul de acţiuni privind sporirea transparenţei administrative şi accesului la informaţie, Regulile interne privind transparenţa în procesul decizional, elaborate participativ. Consiliul şi primăria oraşului vor transmite online şedinţele publice, spre bucuria celor interesaţi de aspectele de integritate şi mă refer aici la Comitetul Cetăţenesc de Monitorizare, care iarăşi este o noutate pentru societatea noastră. Chem colegii mei, primarii din raion, să urmeze modelele noastre, care, indiscutabil au crescut participarea cetăţenească, şi după părerea mea, a crescut nu numai gradul de transparenţă, dar şi cel de cooperare pe orizontală şi verticală.

De asemenea mulțumesc Asociației Cetățenilor cu Inițiativă, Ambasadei Marei Britanii la Chișinău şi Fondului pentru Bună Guvernare pentru contribuția la realizarea proiectului „Împreună cu cetățenii pentru o mai bună guvernare a orașului Cahul”, a menționat primarul orașului Cahul , dl Nicolae Dandiș.