La 26 februarie 2021 a avut loc ședința Comisiei de evaluare a proiectelor depuse spre finanțare prin mecanismul Bugetării participative. Bugetarea participativă este un proces care permite implementarea în realitate a inițiativelor comunității cahulene printr-un concurs de idei. În urma celei de-a II-a ediții a procesului de Bugetare participativă au fost depuse de cetățeni 27 de proiecte, fiecare proiect cu bugete cuprinse între 30-100 000 lei. După evaluarea acestora au fost acceptate spre finanțare 19 proiecte, altele șase fiind neacceptate deoarece nu s-au încadrat în limita de buget alocat sau au fost respinse ca fiind neeligibile. Bugetul total preconizat pentru acest an este 1,5 mln lei. Proiectele sunt listate în ordinea descrescătoare a punctajului obținut la evaluare, iar suma de 1,5 mln lei acoperă primele 19 proiecte în ordinea punctajului acumulat. Mulțumim cetățenilor pentru implicarea și interesul acordat procesului de bugetare participativă, în scopul dezvoltării comunitare și a unei colaborări eficiente dintre administrație și locuitorii municipiului Cahul. Felicitări grupurilor de inițiativă a căror proiecte au fost selectate spre finanțare. Lista proiectelor acceptate spre finanțare, a proiectelor eligibile fără acoperire financiară și a celor care nu au respectat criteriile de eligibilitate le găsiți mai jos.

rt1

rt2