La iniţiativa Primarului orașului Cahul, dl Nicolae Dandiș, pe data de 02 februarie, a fost organizată o întrunire cu părinții copiilor de la Grădinița nr.8 ,,Prichindel” din orașul Cahul.

Astfel de şedinţe, la început de an, vor avea loc în toate instituţiile din subordine, pentru a fi discutate problemele şi soluţiile propuse, pentru ca acestea cu eforturi comune, să fie depăşite.

Pe lîngă comunicarea cu părinţii şi colectivul instituţiei, un aspect important este asigurarea transparenţei privind mijloacele financiare utilizate şi cele disponibile pentru 2017.

Astfel, Dna Angela Bogos, Directoarea Grădiniţei, a prezentat părinţilor, problemele cu care se confruntă instituţia, obiectivele asupra cărora a lucrat de cînd este în funcţie, iar împreună cu economistul Primăriei, Dna Natalia Culev, au prezentat bugetul instituţiei pentru 2017 şi priorităţile stabilite în acest an.

Dl Primar, prezent la eveniment, împreună cu Dna viceprimar, Tatiana Romaniuc, a ținut să menționeze necesitatea proiectării şi construcţiei unei cazangerii noi, pentru a depăşi problemele legate de sistemul de încălzire, executarea lucrărilor deja contractate de schimbare a geamurilor, alte lucrări de reparaţie la blocul alimentar şi sanitar, asigurarea unei alimentaţii sănătoase pentru copii etc., şi necesitatea acordării unei atenţii sporite instituţiilor preşcolare din oraş.

De asemenea, Dl Nicolae Dandiş a apreciat efortul Dnei A.Bogos pentru dezvoltarea instituţiei şi crearea condiţiilor adecvate pentru copii, dar şi părinţilor pentru susţinerea, receptivitatea şi implicarea lor în acest proces.

După aceasta, au urmat întrebări din partea părinților, adresate Primarului oraşului, cu privire la instituţie şi alte aspecte de interes pentru comunitate.