A N U N Ţ

 Întreprinderea Municipală „Apă-Canal” Cahul aduce la cunoştinţa populaţiei  din oraşul Cahul şi satele Roşu, Manta, Paşcani şi Crihana Veche, că începând cu data 14 martie 2016, va fi sistată primirea plăţilor pentru apă la toate oficiile poştale şi astfel  se vor efectua  în incinta blocului administrativ a Î.M. „Gospodăria Comunală Locativă „ pe adresa or.Cahul str. 31 August nr. 15, la BC „ Moldova Agroindbanc” şi la blocul administrativ a Î.M. „Apă- Canal” Cahul pe strada 31 August nr. 1.

 Administraţia Î. M. „Apă-Canal” Cahul

Муниципальное Предприятие «Апэ-Канал» Кахул доводит до сведения населения, г. Кахула, село Рошу, Манта, Пашкань и Крихана Веке, что с 14 марта 2016 года прекращается прием оплаты за услуг водоснабжения во всех почтовых отделениях. Прием оплаты будет производится в административном здании ЖЭКа по адресу г. Кахул ул. 31 Августа 15, в административном здании М.П. «Апэ – Канал» Кахул  по адресу г. Кахул ул. 31 Августа № 1 и ВС « Молдова – Агроиндбанк» .

sursa: www.apacanalcahul.md