A N U N Ț

Agenția Ecologică Cahul avertizează asupra faptului că arderea vegetației și resturilor vegetale, atît în raza localității, cît și pe cîmpii, fîșii forestiere, locuri de odihnă și agrement este STRICT INTERZISĂ și pasibilă de sancționare în conformitate cu ar.115 alin.3), art.154 alin 1) Cod Contravențional al R.Moldova, sancțiunile ajungînd la 4500 lei pentru persoanele fizice și 15000 lei pentru persoanele juridice.

 De asemenea, pe lîngă sancționarea contravențională, va fi recuperat și prejudiciul adus mediului în rezultatul arderii vegetației și/sau resturilor vegetale.