La 16 august persoane necunoscute au făcut multiple tăieturi pe conducta de apă a ÎM „Apă Canal”. Grație angajaților întreprinderii care au reacționat prompt, orășenii nu au rămas fără apă potabilă. S-a constatat că au fost foarte mari pierderi în urma acestei acțiuni barbare. Primarul orașului Cahul, Nicolae Dandiș, s-a expus ca colaboratorii poliției să clasifice cazul în baza codului penal a RM, luînd în considerație valoarea pierderilor cît și intenția premeditată a răufăcătorilor. O altă problemă cu care se confruntă ÎM „Apă Canal” este accesul la o porțiune de magistrală, care se află pe teren privat. Urmează a se stabili cum a fost posibilă vînzarea acestui teren (8 ha) în anul 2006 și revîndut în 2015.

În cadrul primăriei orașului Cahul a avut loc ședința de lucru la care s-a discutat despre „Modernizarea serviciului public în sectorul alimentării cu apă și canalizare a raionului Cahul”. La ședință au fost actualizate măsurile întreprinse pînă la ziua de azi cît și cele ce urmează a fi întreprinse , necesare instituționalizării serviciilor publice locale în cadrul proiectului pilot „Modernizarea serviciului public în sectorul alimentării cu apă și canalizare a raionului Cahul”. Proiectul este implementat de Agenția de Cooperare Internațională a Germaniei și susținut financiar de Ministerul German pentru Cooperare Economică și Dezvoltare, Agenția Suedeză de Cooperare și Dezvoltare Internațională, Ministerul Afacerilor Externe a României și Uniunea Europeană. Scopul proiectului este de a oferi cetățeanului servicii publice calitative prin extinderea serviciilor regionale publice.

giz apacanal