În conformitate cu Regulamentul privind modul de stabilire şi plată a indemnizaţiei unice la naşterea copilului, aprobat prin decizia Consiliului municipal Cahul nr.10/1 (17/1) din 25.03.2022, în scopul stimulării natalității şi asigurării unui sprijin financiar minim familiilor cu copii din municipiul Cahul, părinții cu domiciliul în mun.Cahul și s.Cotihana (cel puțin un părinte) beneficiază de indemnizație unică în mărime de 5000 lei.

Pentru alocarea indemnizaţiei unice la naşterea copilului la Primăria municipiului Cahul (Ghișeul Unic, et.I) se depun următoarele acte:
a) cererea părintelui/reprezentantului legal;
b) copiile buletinelor de identitate ale părinților/reprezentantului legal;
c) copia certificatului de naştere al copilului eliberat de către Agenţia Servicii Publice;
d) copia certificatului de căsătorie, după caz;
e) certificat cu indicarea rechizitelor bancare pentru efectuarea transferului indemnizației.

Indemnizații unice au fost acordate: în anul 2022 pentru 169 de copii; în anul 2023 pentru 167 de copii și în anul 2024 pentru 43 de copii., fiind respectate condițiile stabilite în regulament, inclusiv: domiciliul unui părinte în mun.Cahul, stabilit de cel puțin 12 luni înainte de nașterea copilului, solicitarea indemnizației cel târziu în termen de 6 luni de la nașterea copilului, certificatul de naștere a copilului eliberat de către Agenția Servicii Publice.