Astăzi, 8 octombrie, conform deciziei Consiliului orăşănesc Cahul nr. 2/24-XXV din 30.09.2015 “Cu privire la amplasarea Azilului pentru cîinii fără stăpîn”, Primarul oraşului Cahul Dl Nicolae Dandiş, împreună cu specialişti din cadrul Primăriei Cahul, şeful grupului de salubrizare şi amenajare a teritoriului, medici veterinari au efectuat vizita de lucru la „Combinatul materialelor de construcţie din or. Cahul ”. În urma vizitei au fost identificate măsurile necesare de întreprins în vederea amenajării spaţiului de funcţionare a Azilului pentru cîinii fără stăpîn, edilul oraşului solicitînd,finalizarea schițelor de organizare a spațiului, elaborarea devizelor de cheltuieli necesare și a sintetizării propunerilor parvenite de la specialiști și de la societatea civilă într-un Regulament de funcționare a acestui Azil.

De asemenea, Primarul a făcut un apel la conștiința societății civile în vederea convocării unui grup de persoane dornice de a se implica ca voluntari în vederea  asigurării condiţiilor optime de plasare şi întreţinere a cîinilor.