În semn de recunoștință și înaltă apreciere au fost oferite diplome angajatelor IGSU al MAI RM, d-nei căpitan Elena Tanas, d-nei căpitan Gogoi Nadejda și d-nei loc. major Harea Ana pentru instruirea intensă a întregului personal din toate grădinițele municipiului Cahul. Instruirile au avut drept scop informarea și pregătirea angajaților instituțiilor timpurii în tehnicile de acordare a primului ajutor.
Această acțiune a fost realizată de Primăria municipiului Cahul, la inițiativa dnei viceprimar Bădin Stella, în colaborare cu AO „Pro-Lumina” si s-a bucurat de un real succes. Astfel că, ne propunem să extindem Instruirile și in alte instituții. 
Siguranța copiilor este prioritatea noastră!

d2