În scopul prevenirii și combaterii cazurilor de incendiere a lanurilor de grîu, de ardere a miriștilor, paielor și altor resturi vegetale, unităților și gospodăriilor agricole li se recomandă:

- a dota punctele de recoltare cu posturi antiincendiu amenajate pe platforme (remorci) mobile pentru asigurarea intervenției rapide la stingerea incendiilor;

- lanurile pe care se efectuează lucrări de recoltare să fie asigurate cu tractoare cu pluguri, discuitoare și cisterne cu apă, care se vor deplasa odată cu combainele la lanurile de recoltare;

- a organiza paza lanurilor cu grîne pe timp de noapte: a izola lanurile cu grîne de drumuri, masive forestiere, păduri și căi ferate prin fîșii arate;

- de interzis incendierea miriștilor și arderea paielor sau altor resturi vegetale pe cîmp sau utilizarea focului deschis pentru distrugerea prin ardere a dăunătorilor de miriști.

Arderea vegetației și resturilor vegetale este strict interzisă și pasibilă de sancționare pecuniară în conformitate cu prevederile art.115 alin.3), art.137 alin.1) și alin.2), art.154 alin.1) Cod Contravențional al R.Moldova.