În scopul asigurării unui grad înalt al transparenței în activitatea administrației publice locale a orașului Cahul și pentru o mai bună informare a cetățenilor, în sectoarele orașului au fost instalate 5 panouri informative. Acestea au menirea de-a înștiința cetățenii orașului despre activitatea Primăriei orașului Cahul și Consiliului orășenesc Cahul cît și despre subiectele de interes local.

De asemenea, Sala de ședințe a Primăriei orașului Cahul a fost dotată cu un echipament ce permite transmisiunea live a tuturor ședințelor ce se vor desfășura în cadrul Primăriei.
Acestea au fost procurate în cadrul proiectului „Împreună cu cetățenii pentru o mai bună guvernare a orașului Cahul” implementat de Asociația Cetățenilor cu Inițiativă în parteneriat cu Primăria orașului Cahul, finanțat de Ambasada Marii Britanii la Chișinău din Fondul pentru Bună Guvernare.