În municipiul Cahul va fi elaborat Planul Operațional Local de dezvoltare a orașelor-poli de creștere (2021 – 2027) ce reprezintă un document de politici, creat în scopul asigurării implementării Hotărârii Guvernului nr. 916/2020 cu privire la aprobarea Programului Național de dezvoltare a orașelor – poli de creștere (Monitorul Oficial al Republici Moldova, Nr. 33-41 art. 42 din 05.02.2021).

 Planul prevede transformarea municipiului Cahul într-un oraș - pol de creștere regională a Republicii Moldova, identificând și valorificând oportunitățile de dezvoltare a zonei. Rolul municipiului Cahul ca oraș-pol de creștere se referă la interacțiunea cu orașele de la nivel superior în domeniul economic, precum și cel al prestării serviciilor publice și private, bazându-se creșterea pe resurse locale și pe cele areale rurale, având o arie de influență de circa 25-30 km.
Prin conținutul său, Planul Operațional Local urmărește implementarea unui portofoliu de proiecte care va asigura creșterea economică a municipiului Cahul și a zonelor rurale proxime și determinarea planului de acțiuni pentru perioada 2021-2027, în vederea implementării acestora.