La componenta de infrastructură, în cadrul Programului „Comunitatea Mea”, Primăria mun. Cahul a beneficiat de un grant în valoare de cca 60 000 USD, pentru modernizarea a 4 km de rețea de iluminat public (schimbat unii piloni, instalat cablaj nou, console, corpuri LED, aspecte ce țin de PT), sectoare din străzi principale pe pr.Republicii, str.Doinelor, str.Dunării și din str.Griviței.

Sistemul de iluminat public renovat asigură o vizibilitate mai bună pentru siguranța pietonilor și a șoferilor. Primăria municipiului Cahul este în proces de implementare a unui proiect mare care vizează tot orașul privind modernizarea iluminatului public.

Aducem mulțumiri Programul Comunitatea Mea, finanțat de USAID Moldova și implementat de IREX in Moldova pentru suport și colaborare în implementarea acestui proiect important pentru mun. Cahul.