În cadrul Primăriei mun. Cahul a avut loc o nouă instruire cu privire la comunicarea nonviolentă și importanța acesteia.

La ședință au participat reprezentanți ai administrației publice locale, cadre didactice și manageriale. Prin lucrul în grup și studii de caz au fost antrenați în mod participativ în cunoașterea mai aprofundată a conceptului de comunicare nonviolentă, care reprezintă în sine un mod de interacțiune, facilitează schimburile între oameni și permite rezolvarea conflictelor în mod pașnic. Această întrunire a fost ghidată de psihologa și psihoterapeuta Victoria Captari.