În atenţia beneficiarilor de indemnizaţie pentru incapacitate temporară de muncă

Direcţia Generală Casa Teritorială de Asigurări Sociale Cahul, vă aduce
la cunoştinţă tuturor beneficiarilor de indemnizaţie pentru incapacitate temporară
de muncă, că transferul mijloacelor financiare pentru plată în luna august 2021 va
fi efectuată în trei tranşe, data de 06 august 2021, data de 13 august 2021 şi data de
19 august 2021.

 

Reamintim, că sumele indemnizațiilor pentru incapacitatea temporară de
muncă pot fi obţinute de la prestatorii de servicii de plată desemnaţi:
- pe cardul salarial – instituţia la care a fost deschis contul bancar.
- pe cardul social – unde sunt transferate indemnizațiile pentru familii cu
copii, pensiile și altele.
- oficiu al Poștei Moldova – indiferent de domiciliu, dacă nu dețin card
bancar.

 

Totodată, beneficiarii pot verifica online, prin intermediul paginii de internet
oficială a CNAS www.cnas.md de la butonul "Statutul certificatului de concediu
medical" prin introducerea în câmpul respectiv a seriei şi numărului certificatului.
Serviciul electronic „Statutul certificatului de concediu medical" permite
persoanelor să verifice statutul certificatului de concediu medical, şi anume: dacă
datele din certificatul de concediu medical au fost transmise de către instituţiile
medicale; dacă aceste date au fost examinate de către casa teritorială de asigurări
sociale şi indemnizaţia a fost stabilită ori s-a refuzat în stabilirea acesteia; dacă
mijloacele financiare au fost transferate pentru plata indemnizaţiilor pentru
incapacitate temporară de muncă. În dependenţă de etapa de recepţionare şi
prelucrare a datelor din certificatele de concediu medical la ecran se reflectă
statutul corespunzător.

 

De asemenea, persoanele asigurate, care dispun de parolă de acces la contul
personal sau semnătură electronică au posibilitatea de a vizualiza informaţia cu
privire la perioada pentru care s-a stabilit indemnizaţia pentru incapacitate
temporară de muncă de către CNAS, precum şi suma indemnizaţiei transferată spre
plată prin accesarea contului personal de asigurări sociale, utilizând aplicaţia
ACCES CPAS, disponibilă pe pagina electronică oficială a CNAS.

Petru Burlacu
Şef DG CTAS Cahul