În atenţia beneficiarilor de indemnizaţie pentru incapacitate temporară de muncă

Subdiviziunile teritoriale ale CNAS stabilesc și calculează indemnizațiile începând cu a șasea zi din
perioada de incapacitate de muncă.
Cuantumul indemnizaţiei pentru incapacitate temporară de muncă se stabileşte diferenţiat, în funcţie
de durata stagiului total de cotizare:
-60% din baza de calcul stabilită în cazul unui stagiu de cotizare de până la 5 ani;
-70% din baza de calcul stabilită în cazul unui stagiu de cotizare cuprins între 5 şi 8 ani;
-90% din baza de calcul stabilită în cazul unui stagiu de cotizare de peste 8 ani.
Pentru a beneficia de indemnizație din contul CNAS, adică începând cu a șasea zi din concediul
medical, angajatul trebuie să confirme stagiul necesar de cotizare cel puţin de 3 ani sau 9 luni din ultimele
24 luni premergătoare datei survenirii riscului asigurat (datei îmbolnăvirii).
Venitul asigurat şi stagiul de cotizare pentru stabilirea indemnizaţiilor pentru incapacitate temporară
de muncă se confirmă în baza informaţiei din Registrul de stat al evidenţei individuale în sistemul public de
asigurări sociale.
Informaţia cu privire la activitatea de muncă a persoanelor asigurate realizată până la 01.01.1999 face
parte din Registrul de stat al evidenţei individuale.
În stagiul de cotizare se includ perioadele contributive de la prima zi de activitate a persoanei până la
data survenirii riscului asigurat (îmbolnăvirii), inclusiv perioadele de activitate realizate până la 01.01.1999
în baza informaţiei citite din carnetele de muncă, scanate în conformitate cu prevederile Hotărârii
Guvernului nr.426 din 15.05.2018.
Informația despre activitatea de muncă realizată până la 01.01.1999 citită conform înscrierilor din
carnetele de muncă scanate, este înscrisă în conturile personale de asigurări sociale și se includ la calcularea
stagiului de cotizare pentru stabilirea dreptului la indemnizaţie diferențiată a cuantumului indemnizației
pentru incapacitate temporară de muncă.
Prin urmare, CTAS utilizează integral informaţia din Registrul de stat al evidenţei individuale la
stabilirea cuantumului în scopul determinării stagiului de cotizare realizat total pentru persoanele asigurate
care confirmă mai puţin de 8 ani după 1 ianuarie 1999.
Perioada de activitate realizată până la 01.01.2017 în serviciu a militarilor sau colaboratorilor
(funcţionarilor) cu statut special al organelor apărării naţionale, securităţii statului şi ordinii publice, cât şi a
foştilor militari sau colaboratori (funcţionari) cu statut special, se confirmă în baza informaţiei din Registrul
de stat al evidenţei individuale în sistemul public de asigurări sociale.
Instituţiile enumerate, confirmă perioada de activitate realizată de până la 01.01.2017, prin
completarea formularului IRM 19 pentru toate perioadele de activitate în cadrul acestora. Informaţia privind
perioadele de activitate din IRM 19 va servi la calcularea stagiului de cotizare necesar pentru stabilirea
indemnizaţiilor pentru incapacitate temporară de muncă.
În scopul stabilirii corecte a stagiului de cotizare Casa Teritorială de Asigurări Sociale Cahul
reamintește persoanelor fizice, care au desfășurat activitate în perioada de până la 01.01.1999, despre
necesitatea prezentării carnetelor de muncă la CTAS pentru scanarea perioadei menționate și înscrierea
datelor în conturile personale de asigurări sociale. Astfel, toate persoanele fizice, care la moment nu sunt
beneficiare de pensii și nu au prezentat până la etapa actuală carnetele de muncă pentru scanare au
posibilitatea de a se adresa la Casa teritorială de asigurări sociale, cu actul de identitate și carnetele de
muncă deținute, care conțin înscrieri până la 01.01.1999. Carnetele de muncă sunt scanate și returnate
posesorului în aceeași zi, fiind aplicată ștampila cu mențiunea "Scanat conform Hotărârii Guvernului nr.
426/2018".

Şef DG CTAS Cahul Petru Burlacu