În atenția agenților economici care comercializează produse din tutun și produse conexe pe teritoriul mun.Cahul

În conformitate cu prevederile art. 25 alin. (6) din Legea RM nr. 278-XVI din 14.12.2007 „Privind controlul tutunului”, începînd cu1 ianuarie 2019, “se interzice comercializarea produselor din tutun și produselor conexe în unitățile comerciale cu o suprafață mai mică de 20 m2, amplasate la o distanță de cel puţin 200 m de la instituţiile de învăţămînt şi instituţiile medico-sanitare”. Astfel, este necesară depunerea la Primăria mun.Cahul, din partea tuturor agenților economici, care cad sub incidența acestor prevederi, a notificării de modificare a datelor incluse în notificarea privind inițierea activității de comerț, după caz, depunerea cererii de excludere a articolelor din tutun din autorizația de funcționare. Nerespectarea prevederilor legale presupune aplicarea sancțiunilor contravenționale.