Astăzi, 23.10.2015, Agenţia Statelor Unite pentru Dezvoltarea Internaţională a donat, oraşului Cahul, echipament specializat pentru colectarea deşeurilor menajere, 2000 de pubele cu capacitatea de 240 şi 120 litri, în valoare aproximativă de 1 milion de lei. La eveniment au participat Primarul oraşului Cahul Dl. Nicolae Dandiş, Alexandru Pelivan - Director al Proiectului USAID de susţinere a Autorităţilor Publice Locale din Moldova ( LGSP), Ghenadie Vîrtos – Coordonator Municipal LGSP, Dl Iurie Arnaut – Directorul Î.M „Gospodăria Comunal – Locativă” Cahul, consilieri orăşeneşti, reprezentanţi ai mass - mediei locale şi cetăţeni ai oraşului Cahul.
Edilul oraşului Dl. Nicolae Dandiş, a menţionat importanţa acestei acţiuni de donare, specificînd faptul că acest echipament va spori gradul de contractare pentru serviciul de salubrizare, va îmbunătăţi calitatea serviciului prestat cetăţenilor şi va contribui la menţinerea unui mediu mai curat în oraş. De asemenea, Primarul oraşului a mulţumit poporului american pentru generoasa donaţie şi apreciat conlucrarea Primăriei Cahul cu USAID.
După eveniment, Primarul oraşului a avut o discuţie cu echipa LGSP în care a fost stabilit modul de transmitere a pubelelor către cetăţenii oraşului Cahul în baza unui contract dintre Î.M „Gospodăria Comunal – Locativă” Cahul şi persoanele fizice , a fost semnat Actul de primire a Donaţiei şi în care Directorul LGSP Dl Alexandru Pelivan a asigurat suportul în continuare a USAID, oraşului Cahul, în cadrul Proiectului de Susţinere a Autorităţilor Locale.
Reamintim faptul că şi anul trecut, oraşul Cahul a beneficiat de o donaţie de 200 euro-containere zincate cu capacitatea de 1,1 m3, în valoare de circa 1 milion lei, prin intermediul aceluiaşi Proiect USAID de Susţinere a Autorităţile Publice Locale din Moldova (LGSP).