În perioada 14-15 martie 2024, Primăria municipiului Cahul a găzduit delegația Municipiului Ungheni, formată din reprezentanții Primăriei și a Consiliului Raional Ungheni, condusă de dl Primar Vitalie Vrabie.

Vizita de studiu a avut ca scop consolidarea parteneriatului celor două municipii și preluarea de bune practici și lecții învățate.

Viceprimarul Municipiului Cahul, dna Stella Bădin a salutat delegația numeroasã din Ungheni și i-a asigurat de toată deschiderea specialiștilor Primăriei mun. Cahul de a împărtăși din experiența vastă.

În prima zi, autoritățile publice locale din Ungheni au avut o întâlnire constructivă la Primăria Municipiului Cahul, unde au avut oportunitatea de a-și cunoaște omologii și de a discuta despre prioritățile și provocările comune. Împărțindu-se în două panele distincte, unul dedicat culturii și relațiilor publice, iar celãlat concentrat pe atragerea de fonduri și managementul proiectelor, reprezentanții au abordat în profunzime aspecte cruciale ale administrației locale.
Printre domeniile de interes vizate în cadrul vizitei de studiu s-au numărat: dezvoltarea urbană, cultura, atragerea investițiilor și proiectele SMART, comerț, tineret, sport, procesele decizionale și furnizarea serviciilor publice esențiale precum Ghișeul Unic, achiziții, colectarea taxelor, gestionarea deșeurilor, sistemul SCADA, relațiile publice ș.a.

Pe parcursul celor două zile au fost organizate vizite la diverse instituții de interes din municipiul Cahul, cum ar fi Universitatea de Stat „B. P. Hasdeu”, Palatul de Cultură „N.Botgros”, Sanatoriul ,,Nufărul Alb”, Teatrul Republican Muzical Dramatic „B.P.Hasdeu” din Cahu, și Incubatorul de Afaceri.

 Această inițiativă reflectă angajamentul autorităților locale de a promova colaborarea și schimbul de experiență pentru a îmbunătăți serviciile oferite comunităților noastre și pentru a spori eficiența gestionării resurselor disponibile.

Cahul și Ungheni sunt două regiuni care beneficiază de suport financiar din partea Uniunii Europene prin intermediul programului „EU4Moldova: Regiuni-cheie”, implementat de PNUD și UNICEF.