În conformitate cu prevederile art. 111 alin (5) din Codul muncii al Republicii Moldova nr.154-XV din 28 martie 2003, cu modificările și completările ulterioare, și în scopul organizării optime a timpului de muncă și de odihnă în luna iunie 2017, Guvernul a hotărât de a considera ziua de joi, 1 iunie 2017 - Ziua ocrotirii copilului, zi de odihnă, iar ziua de sâmbătă, 24 iunie 2017, zi lucrătoare.

Ministerele, alte autorități administrative centrale, conducătorii întreprinderilor, instituțiilor și organizațiilor vor asigura în ziua de 24 iunie 2017 activitatea eficientă a unităților subordonate.