Primăria orașului Cahul Vă aduce la cunoștință, că, în urma inventarierii gospodăriilor țărănești (de fermieri) de către Inspectoratul Fiscal de Stat Cahul, 422 (patru sute douăzeci și două) gospodării țărănești din orașul Cahul și a satului Cotihana au fost radiate din Registrul de Stat (decizia nr.432 din 17.03.2015), deoarece aceste gospodării nu au efectuat reînregistrările în conformitate cu prevederile art. 36 alin. (2) al Legii R. Moldova nr.1353-XIV din 03.11.2000 „Privind gospodăriile țărănești (de fermieri)”.