În baza Dispoziției nr. 401 din 07.09.2016 „Cu privire la stabilirea locurilor speciale de afisaj electoral și a localurilor pentru desfășurarea întîlnirilor cu alegătorii”, se stabilesc locuri speciale de afisaj electoral pentru desfășurarea Alegerilor Președintelui Republicii Moldova din data de 30 octombrie 2016:

1. Piața Horelor

2. mcr. XV (lîngă stația pentru transportul urban pe str. C. Negruzzi)

3. mcr. Lapaevca (intersecție str. M. Viteazul, str. Sanatoriului)

4. mcr. Spirin (lîngă stația pentru transportul urban pe str. Strada Veche)

5. str. Dunării (lîngă stația pentru transportul urban - Colegiul Industrial Pedagogic)

6. s. Cotihana (lîngă stația pentru transportul urban - Casa de Cultură)

        Se stabilesc localuri pentru desfășurarea întîlnirilor cu alegătorii pe perioada electorală în cadrul Alegerilor Președintelui Republicii Moldova din data de 30 octombrie 2016:

1. Piața Horelor

2. Palatul de cultură din or. Cahul

3. Microraioanele orașului Cahul

4. Casa de cultură și stadionul din s. Cotihana