Dispoziție cu privire la organizarea și desfășurarea Campaniei municipale de salubrizare și amenajare a localității poate vi vizualizată apăsînd CLIKC AICI

TELEFOANE DE CONTACT:

0299-2-24-12 Șef secția Salubritate Cahul , dl.Raru Vasile

0299-2-24-45 Administrator ÎM GCL Cahul, dl.Arnaut Iurii