Marți, 28 mai a avut loc Discuția Publică cu tema „Integrarea europeană a Republicii Moldova: implicațiile și oportunitățile economice, sociale și de dezvoltare regională”. La discuție au participat cadre academice, directori și reprezentanți ai mai multor instituții de învățământ și culturale din municipiu alături de studenți și elevi.

Primarul municipiului Cahul domnul Nicolae Dandiș a menționat importanța integrării și aderării Republicii Moldova la Uniunea Europeană pentru securitatea și stabilitatea țării.

La discuția publică a fost prezent directorul executiv „Expert Grup” domnul Lupușor Adrian, care a dezmințit miturile despre integrarea europeană a țării noastre, subliniind implicațiile și oportunitățile economice și de dezvoltare regională ale procesului de integrare europeană a Republici Moldova.
Printre speakerii evenimentului s-a numărat și președinta Institutum Virtutis Civilis (IVC)
doamna Palihovici Liliana, care a vorbit despre implicațiile și oportunitățile de ordin social ale procesului de integrare europeană a Republicii Moldova.

Activitatea a fost organizată de Primăria Municipiului Cahul în parteneriat cu AO „Pas cu Pas regiunea Sud” în cadrul proiectului „Societatea Civilă pentru Integrarea Europeană”, finanțat de Uniunea Europeană și cofinanțat de Fundația „Friedrich Ebert”, care este implementat de Centrul Analitic Independent Expert-Grup în calitate de partener principal, în parteneriat cu Institutul pentru Politici și Reforme Europene, A.O. Institutum Virtutes Civilis (IVC) și Friedrich Ebert Stiftung Moldova.