La data de 7 decembrie 2016, A.O Perspectiva în parteneriat cu Primăria oraşului Cahul, a desfășurat activitatea de  audieri publice pe marginea planului de acţiuni a strategiei locale de tineret 2017-2020.

Prezentă la eveniment, dna Tatiana Romaniuc - viceprimarul oraşul Cahul, a salutat prezența tinerilor și implicarea acestora în dezvoltarea socio-economică și culturală a orașului Cahul, încurajîndu-i să se implice activ şi să vină cu propuneri şi îmbunătăţiri asupra planului de activităţi pentru următorii patru ani. Implicarea activă a tinerilor în procesul de elaborare, dar și de implementare a strategiei menționate va contribui la asigurarea oportunităților și a condițiilor propice pentru ei înșiși, în primul rînd, și desigur, pentru întreaga localitate!

Tinerii prezenți au avut posibilitatea să analizeze și să discute priorități precum: angajarea în cîmpul muncii şi antreprenoriat, educaţia nonformală, extinderea serviciilor și valorificarea oportunităților din sectorul tineret și stimularea participării active a tinerilor la organizarea şi petrecerea timpului liber etc.

După finalizarea lucrului asupra documentului, acesta urmează să fie înaintat spre aprobare  Consiliului Orășenesc Cahul pînă la sfîrşitul anului 2016.