CTAS solicită prezentarea operativă a Dărilor de seamă IPC 21  

  • Casa Teritorială de Asigurări Sociale vine cu un apel către angajatori cu privire la  prezentarea Dărilor de seamă IPC 21 corecte în termene cât mat restrâns posibile pentru a nu afecta stabilirea drepturilor sociale ale persoanelor asigurate, în special, a indemnizaţiei pentru incapacitate temporară de muncă.
  • Termenul de prezentare a Dării de  seamă IPC 21 este stabilit prin lege, pentru plătitorii de contribuţii la bugetul asigurărilor sociale de stat, până la data de 25 a lunii următoare lunii de gestiune. În mare parte agenţii economici respectă termenul prevăzut de legislaţie, însă nu toți țin cont de faptul că în tabelul nr. 2 din Darea de seamă IPC 21 se conţine informaţia care stă la baza stabilirii prestaţiilor de asigurări sociale, pensiilor şi indemnizaţiilor şi care urmează a fi înscrisă corect.
  • În acelaşi timp, legislaţia prevede termene concrete de stabilire a prestaţiilor sociale de către CTAS.  De aceea, pentru a nu afecta drepturile persoanelor asigurate, care, de fapt, sunt angajaţii întreprinderilor, atragem atenția ca informaţia despre contribuţiile calculate şi achitate să fie corect înscrisă în Darea de seamă IPC21, cu depunerea operativă a acesteia în mod electronic sau pe suport de hârtie, după caz.

Şef DG CTAS Cahul                                            Petru BURLACU