A N U N Ţ

În baza art.16 şi art.18 ale Legii R.Moldova nr.436-XVI din 28.12.2006 „Privind administraţia publică locală” şi în conformitate cu dispoziţia primarului municipiului Cahul nr.8 din 11.01.2019 se convoacă şedinţa extraordinară a Consiliului municipal Cahul la data de 18 ianuarie 2019, ora 10.00, în incinta Primăriei municipiului Cahul, sala de şedinţe, etajul IV.

 

Nicolae DANDIŞ,

primarul municipiului Cahul.