Astăzi, 16 noiembrie 2016, ora 11:00, în sala de ședințe a Primăriei orașului Cahul a avut loc consultarea publică a planului urbanistic general al or. Cahul şi s. Cotihana cu scopul înaintării spre aprobare Consiliului orăşenec Cahul.

La ședință au participat dl Nicolae Dandiș - Primarul orașului Cahul, Iurie Povar - Directorul general al Institutului Național de Cercetări și Proiectări "Urbanproiect", Lilian Mămăligă - Director al Departamentului Amenajării Teritoriului Urbanism, Alexandru Jubea, reprezentant POSCH&PARTNERS, consilierii orășenești - Bratu Ștefan, Tabuncic Gheorghe, Mihailov Vasilii, Natalia Dimitriuc și angajați ai Primăriei orașului Cahul.

În cadrul ședinței s-a discutat mai detaliat despre reglemetările incluse în Planul Urbanistic General al orașului Cahul și s. Cotihana, fiind un factor important în dezvoltarea armonioasă a tuturor componentelor regiunii, cît și despre anumite propuneri sau sugestii referitor la acesta.

Proiectul Planului urbanistic general al oraşului Cahul și s.Cotihana este elaborat de institutul "Urbanproiect" în conformitate cu caietele de sarcini și cerințele normative.