Pe un sector al str. M.Kogălniceanu a fost construită rețeaua de canalizare, în cadrul unui proiect realizat cu suport financiar din Fondul Ecologic Național, bugetul municipal și din partea locatarilor.