În perioada 5-6 octombrie 2023 în localitatea Tsinandali din Georgia a fost organizată a 3-a Conferință Regională a rețelei celor 14 orașe non-capitale din Armenia, Azerbaidjan, Georgia, Republica Moldova și Ucraina. Conferința a avut ca scop crearea condițiilor pentru schimb de experiență și practici între orașele partenere și facilitarea creării „Rețelei Orașelor EU4Culture”. Evenimentul este parte a proiectului ”EU4Culture”, finanțat de Uniunea Europeană și a întrunit reprezentanții orașelor, care au dezvoltat strategii culturale cu sprijinul UE. La conferință au participat echipe din orașele partenere, dar și experți internaționali. Echipa mun. Cahul a fost reprezentată de 4 persoane din primăria mun. Cahul și echipa de implementare a proiectului EU4Culture Cahul: Doamnele Tatiana Romaniuc, Bădin Stella, Culeva Natalia și Strelciuc Silvia. Din delegația din Moldova a mai făcut parte Dnul Constantin Vlas, coordonator național al Proiectului EU4Culture și Dl Caraman Alexandr din mun. Orhei. În cadrul conferinței a fost realizat un schimb eficient de practici de implementare a strategiilor culturale, au fost discutate oportunitățile de consolidare a cooperării, de creare și dezvoltare a unei rețele a orașelor partenere. Un subiect
important în cadrul discuțiilor a fost rolul culturii și turismului în creșterea economică a comunităților.

Proiectul EU4Culture finanțat de UE își propune să sprijine rolul culturii ca motor pentru creștere și dezvoltare socială în țările Parteneriatului Estic. Proiectul este implementat de Institutul Goethe (lider în implementare), Institutul Francez Georgia, Institutul Cultural Danez și Czech Centers.