Primăria municipiului Cahul în parteneriat cu S.A. Banca Comercială Română Chișinău, la data de 15 mai curent a lansat concursul pentru două burse de excelență în mărime de 10 000 lei fiecare, pentru cel mai bun elev și cel mai bun student din municipiul Cahul, pentru anul 2017.

În cadrul competiției au fost depuse 19 dosare, dintre care 9 elevi și 10 studenți, care au întrunit criteriile de selecție stabilite în regulamentul concursului.

În urma evaluării dosarelor, comisia a selectat 10 tineri, care au trecut în etapa a II-a, unde au participat la un interviu, demonstrându-și abilitățile și capacitățile menționate în CV.

La final, învingători în cadrul concursului după punctajul acumulat a fost desemnat Vlad Sabajuc, elev al Liceului Teoretic ,,Mihai Eminescu”, clasa XII-a, și Elena Nistor, studentă a Universității de Stat ,,B.P.Hasdeu” din Cahul, Facultatea Filologie și Istorie, specialitatea Istorie și educație civică

Criteriile de bază care au stat la selectarea participanților privind acordarea burselor de excelenţă au fost:

-      reușita academică (inclusiv cunoaşterea limbilor străine);

-      locuri premiante la olimpiade (municipale, raionale, naţionale, internaţionale);

-      activitatea extracurriculară, implicarea în viața comunității (voluntariat, proiecte, etc);

-      participarea la conferințe și activități științifice, activitate publicistică.

Primăria municipiului Cahul felicită toți tinerii care au participat în cadrul concursului și au demonstrat rezultate la toate criteriile menționate.

Reamintim că bursele vor fi acordate beneficiarilor, în cadrul unui eveniment public care va fi organizat pe data de 14 iunie 2017 și la care vor fi invitați toți participanții concursului și alți elevi și studenți din municipiul Cahul cu rezultate pe parcursul anului 2017 pentru a le fi acordate diplome și alte premii.