În conformitate cu Regulamentul cu privire la activitatea managerului proiectului de dezvoltare regională, aprobat prin Ordinul Ministerului Dezvoltării Regionale și Construcțiilor nr.36 din 26.04.2012 Comitetul Director Local pe proiectul ”Modernizarea serviciilor publice de alimentare cu apă și canalizare în raionul Cahul” anunță concurs pentru prestarea serviciilor de manager de proiect.

Cerințe față  de candidat:

 • deține cetățenia Republicii Moldova și domiciliu stabil în Republica Moldova;
 • deține studii superioare în unul din domeniile: economic, juridic, tehnic;
 • este cunoscător al limbii se stat scris și vorbit;
 • nu deține antecedente penale;
 • nu este privat de dreptul de a ocupa anumite funcţii sau de a exercita o anumită activitate, ca pedeapsă de bază sau complementară, ca urmare a sentinţei judecătoreşti definitive prin care s-a dispus această interdicţie;
 • cunoașterea limbii engleza va constitui un avantaj;
 • experiența în implementarea proiectelor va constitui un avantaj.

Cunoștințe:

 • cunoașterea politicilor și procedurilor de activitate în serviciul public, precum și a practicilor pozitive în domeniu;
 • cunoașterea ordinii de organizare și funcționare a autorităților administrației publice;
 • abilități de utilizare a calculatoarelor: Word, Excel, internet, alte programe accesibile pentru activitate;

Abilități

 • de comunicare, organizatorice, de administrare, de consultare, de lucru cu documentele și informația, analiză și sinteză, lucru în echipă.

Atitudini/comportamente

 • responsabilitate, diplomație, disciplină, spirit de inițiativă, respect față de oameni, aspirație de creștere  profesională.

Atribuții și sarcini de bază

 • monitorizarea și evaluarea activităților, produselor, rezultatelor și impactul proiectului;
 • întocmirea și prezentarea rapoartelor despre activitățile realizate și rezultatele acestora;
 • asigură implementarea și promovarea proiectului;
 • gestionare zilnică a proiectului – partea organizațională și conceptuală – în conformitate cu planul de implementare a proiectului;
 • identifică și raportează riscurile la care este expus proiectul în etapa de implementare;
 • organizează ședințele de lucru și evenimentele legate de implementarea proiectului, asigură desfășurare lor în mod corespunzător;
 • contribuie la desfășurarea acțiunilor de mobilizare a comunităților participante în proiect, campaniilor de sensibilizare și sprijină crearea și funcționarea comitetelor locale a cetățenilor;
 • asigură un flux adecvat de informații, discuții și feedback-ul între toți actorii implicați în proiect;
 • promovează principiile de cooperare intercomunitară.

Lista documentelor necesare pentru participare la concurs:

a)   scrisoare de intenţie;

b)   curriculum vitae;

c)   copia buletinului de identitate sau a oricărui alt document care ar confirma identitatea;

d)  două scrisori de recomandare, una emisă de APL;

e)   Orice alte acte sau informații relevante;

f)    date de contact.

 Concursul se va desfășura în două etape:

 1. Evaluare curriculum vitae;
 2. Interviu.

La interviu vor fi invitați doar candidații selectați după analiza CV-ului.

Termenul de depunere a documentelor pentru participarea la concurs:

Termenul limită de depunere a documentelor pentru participarea la concurs este: 12 februarie 2018, ora 17:00, la primăria municipiului Cahul, Piața Independenței, 6, biroul 305.

Persoana de contact:  N.Culeva, tel.029921949