logo granite comune

Primăria orașului Cahul lansează concursul de achiziționare a serviciilor de ”Cercetare privind impactul proiectului Creșterea capacității de management al deșeurilor pentru un mediu mai curat în orașele Vaslui și Cahul” în cadrul proiectului “Creșterea capacității de colectare a deșeurilor pentru un mediu mai curat în orașele Vaslui și Cahul”, cod MIS ETC 1612, prin procedura de achiziție directă.

Pentru mai multe detalii, contactați Primăria orașului Cahul, nu mai tîrziu de 7 zile de la data publicării acestui anunț. Ofertele vor fi recepționate pînă la data de 01 septembrie 2015 pe adresa:

Primăria orașului Cahul

MD-3909 Cahul, Piața Independenței 6

Biroul 315, specialist responsabil

Elena Baba

Tel: 0299-2 19 49

Fax: 0299-2 19 49

www.primariacahul.md