Primăria oraşului Cahul anunță desfăşurarea concursului

 „Cea mai amenajată curte comună şi bloc locativ în anul 2017” 

         Concursul se organizează în scopul îmbunătăţirii stării sanitare a localităţii, sporirii nivelului amenajării, creării şi regenerării spaţiilor verzi, restaurării şi punerii în valoare a patrimoniului cultural şi natural, atragerii largi a tuturor păturilor populaţiei la acestă activitate prin prisma dezvoltării durabile a teritoriului şi localităţii.

Concursul se va petrece în perioada 1 - 10 aprilie 2017.

La concurs poate participa orice grup de cetăţeni care reprezintă curtea comună sau blocul locativ, care prin implicare proprie au obţinut realizări deosebite în salubrizarea terenului aferent blocurilor locative din curte, inclusiv a terenurilor de joacă pentru copii şi/sau sportiv pentru maturi, locurilor de parcare,  locurilor de odihnă şi agrement, precum şi contribuie la înverzirea ogrăzii comune, ş.a.

Grupurile de cetăţeni care reprezintă curţile sau blocurile de locatari vor înainta o cerere de participare la concurs în bir.305 al Primăriei oraşului Cahul, la care vor anexa materiale de participare sub formă de poze, scheme, material video şi altele, la etapa de demarare a concursului și după executarea lucrărilor de amenajare şi salubruzare, ce vor servi drept dovadă de implicare activă în amenajarea curții.

Termenul limită de depunere a cererilor cu propunerile de amenajare este 10 aprilie 2017.  

Evaluarea curţilor amenajate (participante) se va efectua în perioada 11-13 aprilie 2017.  

Comisia de evaluare va examina materialele înaintate pentru concurs şi în baza acestora, precum şi în urma vizitei la faţa locului, va desemna primii trei cîştigători ai concursului.

  1. Locul I – 30 mii lei;
  2. Locul II – 20 mii lei;
  3. Locul III – 10 mii lei.

 Stimularea se va acorda sub formă de contribuţie în amenajarea curţilor prin: utilaj pentru terenul de joacă al copiilor, inventar sportiv, material pentru amenajare, bănci de odihnă, iluminare stradală ş.a.

Rezultatele concursului vor fi aduse la cunoştinţa participanţilor pînă la data de 15 aprilie 2017 prin intermediul mijloacelor mass-media şi site-ul Primăriei.