Joi, 3 martie, la Inițiativa Primarului orașului Cahul Dl Nicolae Dandiș în colaborare cu Inspectoratul de Poliție Cahul, reprezentanții Inspectoratului Național de Patrulare, instructori ai școlilor auto din oraș, reprezentanți ai companiilor care prestează servicii de transport public, reprezentanți ai Grupului de salubrizare și amenajare a teritoriului or.Cahul, a avut loc o ședință de lucru pe teren unde a fost examinată situația indicatoarelor rutiere și starea lor, care indicatoare nu mai corespund necesității și creează mai multe incomodități în trafic, care sunt instalate neregulamentar, instersecțiile unde lipsesc indicatoarele respective, starea și funcționarea semafoarelor, trecerile de pietoni, necesitatea spațiilor de parcare în oraș, fiind necesitatea de amenajare a trotuarelor și a locurilor de parcare etc.

Tot grupul de lucru, a venit cu diferite propuneri pentru a îmbunătăți securitatea cetățenilor în oraș, fie ei pietoni sau conducători auto. Majoritatea propunerilor vor fi puse în aplicare în curînd. Primarul orașului a mulțumit tuturor membrilor grupului de lucru, care au mers pe fiecare stradă în perimetrul central al orașului, dar se va continua munca și pe celelalte străzi. Dl Primar a mulțumit pentru colaborarea fructuoasă în special Dlui colonel de poliție, Iurii Briceag, Șef al Inspectoratului de Poliție Cahul pentru implicarea sa personală în rezolvarea mai multor probleme în oraș într-un timp scurt de cînd este în funcție, în special lupta cu comerțul stradal și cu parcările neregulamentare. Ulterior vor mai fi organizate astfel de ședințe pe teren cu examinarea diferitor probleme.